Cần Thơ

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#111) Bình Thủy10.0749680,105.74231784(KH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(KH 2024 (CB))
2(#112) Cái Răng10.0043221,105.80208026(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(KH 2024 (CB))
3(#113) Ninh Kiều10.0332051,105.76279944(KH 2021)(KH 2022)(KH 2023)(KH 2024)
4(#114) Ô Môn10.1419466,105.62652134(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(KH 2024)
5(#115) Thốt Nốt10.2383100,105.54712006(KH 2019)(KH 2020)(KH 2021)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(KH 2024)
6(#116) Cờ Đỏ10.0985015,105.43461866(QH 2020)(KH 2019 (CB))(KH 2020 (CB))(KH 2023 (CB))(KH 2024)(QH 2030 (CB))
7(#117) Phong Điền9.9981153,105.66939645(QH 2020)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(KH 2024)(QH 2030 (CB))
8(#118) Thới Lai10.0681742,105.55929606(KH 2022)(KH 2022 (1))(KH 2023 (CB))(KH 2024 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
9(#119) Vĩnh Thạnh10.2314644,105.39700686(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(KH 2024)(QH 2030 (DT 1))(QH 2030 (DT 2))(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 47
Share Tweet Plus Pin Gmail