Đắk Nông

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#153) Gia Nghĩa12.0130700,107.68171901(KH 2021)
2(#154) Cư Jút12.6785200,107.74590802(KH 2021)(QH 2030 (CB))
3(#155) Đắk Glong12.0301280,107.91699801(KH 2021)
4(#156) Đắk Mil12.5206040,107.70441001(KH 2021)
5(#157) Đắk R’lấp11.9004160,107.51398101(QH 2030)
6(#158) Đắk Song--
7(#159) Krông Nô12.3698220,107.89951402(KH 2022)(QH 2030)
8(#160) Tuy Đức12.1342650,107.40014101(QH 2030)
TỔNG CỘNG 9
Share Tweet Plus Pin Gmail