Hải Dương

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#271) tp Hải Dương20.9340170,106.32976602(QH 2030)(QH 2030 (dc 2022) DT)
2(#272) Chí Linh21.1276090,106.39276006(QH 2020)(KH 2021)(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))(QH 2030 (dc 2022))
3(#273) Kinh Môn21.0001260,106.50898101(QH 2030 (DT))
4(#274) Bình Giang20.8765730,106.19240105(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB 1))(QH 2030 (CB 2))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (dc 2022) DT)
5(#275) Cẩm Giàng20.9508570,106.21029601(QH 2030 (DT))
6(#276) Gia Lộc20.8439410,106.29438701(QH 2030)
7(#277) Kim Thành20.9268930,106.46980602(QH 2030)(QH 2030 (dc 2023) DT)
8(#278) Nam Sách21.0214970,106.34276604(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (dc 2022) DT)
9(#279) Ninh Giang20.7527360,106.33721302(KH 2023 (CB))(QH 2030 (CB))
10(#280) Thanh Hà20.8868650,106.44508702(QH 2030)(QH 2030 (dc 2022) DT)
11(#281) Thanh Miện20.7663500,106.20967103(QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030)
12(#282) Tứ Kỳ--
TỔNG CỘNG 29
Share Tweet Plus Pin Gmail