Kon Tum

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#350) tp Kon Tum14.3409360,107.96588304(KH 2021)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(QH 2030)
2(#351) Đắk Glei15.1369780,107.73532001(QH 2030 (CB))
3(#352) Đắk Hà14.6127550,108.00107705(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (DT))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
4(#353) Đắk Tô--
5(#354) Ia H’Drai14.1452880,107.51193401(KH 2023 (DT))
6(#355) Kon Plông14.8031920,108.33702502(KH 2021)(KH 2022)
7(#356) Kon Rẫy14.5488140,108.22146602(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB))
8(#357) Ngọc Hồi14.7383880,107.64914701(QH 2030 (CB))
9(#358) Sa Thầy--
10(#359) Tu Mơ Rông14.8887060,107.96653901(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 17
Share Tweet Plus Pin Gmail