Quảng Bình

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#483) Đồng Hới17.4585050,106.59500203(KH 2022 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (dc 2023))
2(#484) Ba Đồn17.7361540,106.36402401(KH 2022 (CB))
3(#485) Bố Trạch--
4(#486) Lệ Thủy--
5(#487) Minh Hóa--
6(#488) Quảng Ninh--
7(#489) Quảng Trạch--
8(#490) Tuyên Hóa--
TỔNG CỘNG 4
Share Tweet Plus Pin Gmail