Quảng Trị

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#535) Đông Hà16.8315400,107.09950701(QHXD)
2(#536) tx Quảng Trị16.6983890,107.13846002(KH 2021)(QH 2030)
3(#537) Cam Lộ--
4(#538) Cồn Cỏ--
5(#539) Đa Krông--
6(#540) Gio Linh--
7(#541) Hải Lăng16.6847500,107.23576402(KH 2021)(QH 2030)
8(#542) Hướng Hóa--
9(#543) Triệu Phong16.7883790,107.15883302(KH 2022)(QH 2030)
10(#544) Vĩnh Linh--
TỔNG CỘNG 7
Share Tweet Plus Pin Gmail