Tây Ninh

STT ĐƠN VỊ VỊ TRí GOOGLE MAP SỐ BẢN ĐỒ GHI CHÚ
1(#568) tp Tây Ninh11.3656840,106.12988904(QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
2(#569) Hòa Thành11.2581410,106.14594306(QH 2020)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
3(#570) Trảng Bàng11.0300180,106.36271705(QH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
4(#571) Bến Cầu11.1307710,106.14163905(KH 2020)(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
5(#572) Châu Thành11.3152020,106.00654105(KH 2022 (DT))(KH 2022 (CB))(KH 2023 (CB))(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
6(#573) Dương Minh Châu11.3285610,106.25041105(QH 2020)(KH 2022)(KH 2023 (CB))(QH 2030)(QH 2030 (CB))
7(#574) Gò Dầu11.1534880,106.26797406(KH 2020)(KH 2022 (CB))(KH 2023)(QH 2030 (DT 2))(QH 2030 (DT 1))(QH 2030 (CB))
8(#575) Tân Biên11.5881020,105.96688203(QH 2020)(KH 2022 (CB))(QH 2030 (CB))
9(#576) Tân Châu11.5786470,106.29760604(KH 2022 (CB))(QH 2020)(QH 2030 (DT))(QH 2030 (CB))
TỔNG CỘNG 43
Share Tweet Plus Pin Gmail